Algemene-voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden m.b.t.

 • Betalingen
 • De selectie
 • Beeldbewerking
 • Besteltegoed
 • Prijzen
 • De online fotogalerij
 • Bestellingen
 • Digitale bestanden
 • Levertijd
 • Cadeaubonnen
 • Annulering
 • Onvoorziene omstandigheden
 • Auteursrecht van de foto’s
 • Toestemming gebruik van de beelden
 • Workshops
 • Overige bepalingen

Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:

Betalingen

De klant dient de factuur van Margrietha fotografie te controleren op eventuele onjuistheden voordat deze wordt betaald. De klant dient de factuur te betalen binnen de gestelde betaling stermijn. Om de afspraak van de fotosessie vast te leggen dient het volledige bedrag van de fotosessie voorafgaand aan de fotosessie overgemaakt te worden. De afspraak is definitief zodra de factuur voor de fotosessie betaald is. Zolang er geen betaling heeft plaatsgevonden kan er een andere boeking tussendoor komen. In geval van annulering door de klant van de gemaakte afspraak voor de fotosessie, heeft de klant geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag, maar zal er een nieuwe afspraak gemaakt worden.

De selectie

Na de fotosessie maakt de fotograaf een selectie van de beelden. De niet geselecteerde en onbewerkte beelden worden niet beschikbaar gesteld.

Beeldbewerking

De geselecteerde beelden worden bewerkt in de gebruikelijke gehanteerde stijl van de fotograaf. Licht, kleur, contrast en uitsnede vallen onder de bewerking. Er zal enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen. Alle extra nabewerkingen die de klant wenst en passen in de stijl van de fotograaf kunnen na overleg met de fotograaf worden uitgevoerd. De extra bewerkingen die niet vallen onder de normale bewerkingen kunnen extra kosten met zich meebrengen. De fotograaf zal de klant voor de bewerking op de hoogte brengen van de extra kosten.

Besteltegoed

Boek je binnen 14 dagen na het aanvragen van je informatiebrochure dan ontvang je een besteltegoed van € 25,- cadeau!

Het besteltegoed kun je inzetten voor de aanschaf van een wanddecoratie of een luxe foto bewaar-box. Digitale bestanden zijn uitgesloten van het besteltegoed. 

Het besteltegoed is van toepassing op volledige fotosessies. Bij andere aanbiedingen zoals bijvoorbeeld minisessies is dit besteltegoed van € 25,- niet van toepassing maar zal er een ander bedrag aan besteltegoed worden geven of er gelden andere voorwaarden. (Vraag bij een aanbieding vooraf  naar de voorwaarden).

Prijzen

Alle genoemde producten zijn inclusief BTW.

Fotosessie: Margrietha doet een aanbod van een fotosessie in de vorm van een prijslijst op de website of een prijsopgave/offerte.

Fotoproducten: Onder de fotoproducten vallen ook digitale bestanden. De fotoproducten worden apart aangeschaft. Een prijslijst met de specifieke uitgebreide formaten van de fotoproducten is via de e-mail aan te vragen bij de fotograaf. 

De online fotogalerij

Jouw persoonlijke fotogalerij staat maximaal 10 dagen online. Dit is tevens het termijn om je bestelling aan mij door te geven. Tegen een vergoeding van €25,- kan de galerij 10 dagen langer online blijven staan.

Omdat de foto’s die in de online fotogalerij staan nog niet geheel zijn bewerkt mogen de foto’s niet worden gekopieerd, er mag geen printscreen gemaakt worden en deze foto’s mogen niet online gebruikt worden voor bijvoorbeeld sociale media.

Bestellingen

Fotoproducten zoals wanddecoraties, portretboxen, fotoafdrukken, enz. worden pas besteld bij de leverancier na ontvangst van de betaling. 

Voor de betaling van de bestelling heeft de klant nog bedenktijd en kan de bestelling worden aangepast of worden geannuleerd. Omdat de fotoproducten op maat gemaakt worden kan de bestelling na de betaling niet meer worden veranderd en is intrekken ook niet mogelijk. Tevens stemt de klant bij het bestalen van de factuur er mee in dat hij afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd.

Wanneer de bestelde producten beschadigd ontvangen worden dient de klant dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan de fotograaf.

De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale correcties en kleurbewerkingen. De leveranciers van fotoproducten zijn met grote zorg op kwaliteit geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechts zeer minimale kleurverschillen optreden. De fotografe is niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De kleur en helderheid van een niet gekalibreerd beeldscherm kan afwijken van een gekalibreerd beeldscherm, waardoor de klant op zijn/haar beeldscherm de kleur en/of helderheid van de foto’s anders kan ervaren. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding. De bestellingen worden op afspraak bij de fotograaf afgehaald.

6 weken na het afronden van de bestelling worden de niet afgenomen beelden verwijderd uit het archief van de fotograaf en zijn de niet afgenomen beelden niet meer na te bestellen.

Digitale bestanden

Na de betaling van de digitale bestanden bewerkt de fotograaf de beelden nog na. Zodra het bewerken van de digitale bestanden klaar is ontvangt de klant van de fotograaf een e-mail met een inlogcode om de digitale bestanden via het persoonlijke klanten portaal te downloaden.

De klant heeft na het ontvangen van de e-mail met de inlogcode 10 dagen de tijd om de foto’s te downloaden. Mochten de foto’s niet op tijd worden gedownload dan zijn de kosten €25,- voor het opnieuw uploaden van de beelden en het opnieuw openzetten van het klanten portaal.

Bij aanschaf van digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Bij levering van digitale bestanden is de fotograaf niet verantwoordelijk voor afwijkende kleuren in fotoproducten die door de klant elders zijn besteld. De digitale bestanden worden in jpg-formaat aan de klant geleverd. RAW bestanden worden niet geleverd.

De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de digitale bestanden.

Levertijd

De fotograaf doet haar best om de bestellingen na betaling binnen 6 weken afgerond en geleverd te hebben. Indien er een langere levertijd is maakt de fotograaf hier een melding van via de e-mail.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten en kunnen niet retour gezonden worden. Indien er een overwaarde ontstaat op de cadeaubon dan zal de rest van het bedrag in de vorm van besteltegoed besteed kunnen worden.

Annulering

Indien de klant de opdracht wilt annuleren zal hij dat schriftelijk moeten doen. Bij ontbinding van de opdracht door de opdrachtgever brengt de fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

Onvoorziene omstandigheden

Indien er voor gekozen is om op locatie foto’s te maken maar als het weer het niet toe om foto’s te maken zal de fotograaf overleggen met de klant. De klant kan er ook voor kiezen om de afspraak kosteloos te verzetten naar een ander moment, in de hoop dat het weer beter is en dat de foto’s alsnog buiten gemaakt kunnen worden. Indien er voor de zondag toeslag betaald is en de fotosessie vindt plaats op een dag door de week dan zal de fotograaf het bedrag van de zondag toeslag retour gegeven worden aan de klant. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor de klant niet mogelijk is om de foto’s te laten maken dan neemt de klant zo snel mogelijk contact op met de fotograaf. Er zal in overleg met de fotograaf en de klant een nieuwe afspraak gemaakt worden. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor de fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de fotograaf indien nodig zorg dragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

Auteursrecht van de foto's

Het auteursrecht van de foto’s blijft ten alle tijden bij de fotograaf. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf is het niet toegestaan dat de klant digitale bestanden of foto’s opstuurt naar fotowedstrijden. 

Het is niet toegestaan zonder toestemming foto’s te croppen (bijsnijden) of te bewerken met bijvoorbeeld sociale media filters. Ook is het tevens niet toegestaan om de foto’s om te zetten naar een zwart-wit bewerking. 

De klant mag de gemaakte beelden gebruiken voor persoonlijke doeleinden inclusief sociale media mits onder vermelding van de naam van de fotograaf als maker van de foto’s. Het is niet toegestaan foto’s/beelden voor commerciële of non-profit doeleinden te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.

Toestemming gebruik van de beelden

De fotograaf vraagt aan de klant om toestemming te gegeven om de gemaakte foto’s te mogen plaatsen voor promotie doeleinden. Denk hier bij aan: op de website, blog, portfolio, advertenties, tijdschriften, drukwerk, op sociale media e.d. Hiervoor wordt geen vergoeding of restitutie gegeven. Wanneer de klant niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar geplaatst worden dan kan de klant dit kenbaar maken aan de fotograaf. Het gaat hier om de beelden uit de fotosessie waar de klant herkenbaar op staat. De fotograaf zal zorgvuldig omgaan met de gemaakte beelden. De fotograaf gebruikt geen beelden waardoor de klant schade van kan ondervinden.

Workshops

Voorafgaand aan de workshop ontvangt de klant informatie over de kosten van de workshop. Om de afspraak van de workshop vast te leggen dient het volledige bedrag voorafgaand aan de workshop overgemaakt te worden. De toedeling van de plaatsen is op volgorde van binnenkomst van betaling. De door Margrietha van Mastwijk georganiseerde workshops worden gegeven aan groepen van minimaal 5 personen. Afhankelijk van het soort workshop kan dit aantal oplopen tot maximaal 10 personen. Margrietha van Mastwijk heeft ten alle tijden het recht om een workshop te annuleren. De deelnemers worden op de hoogte gesteld en de betalingen worden terug gestort. In geval van annulering van deelname aan de workshop door de klant, heeft de klant geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag, maar zal er gekeken worden of er op een ander moment een workshop gevolgd kan worden. De klant mag ook zelf op zoek gaan naar een plaatsvervanger. Informeer altijd even of de fotograaf nog iemand weet, want soms is er een wachtlijst waarop mensen staan die graag deze plek zouden willen overnemen.

Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. Op alle rechtsverhoudingen tussen Margrietha en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens

Margrietha Fotografie

Margrietha van Mastwijk
info@margrietha-fotografie.nl  www.margrietha-fotografie.nl
Telefoonnummer: 06 28589474

Adres: 
Roggeveldweg 1
2441 BN Nieuwveen.

KVK nummer: 27333510.
BTW nummer: NL001962611B80.

Openingstijden

ma, di, do, vr & za: 09.00 uur -16.00 uur.  wo: 09.00 uur -12.30 uur.
Uitsluitend open op afspraak.

Een afspraak maken voor een fotosessie kan ook buiten deze openingstijden zoals op een avond of een zondag is ook mogelijk.

Scroll naar boven