Voorwaarden

Algemene voorwaarden Margrietha Fotografie

Algemeen voorwaarden m.b.t

• Betalingen
• Fotosessies
• Producten
• Bestellingen
• Cadeaubonnen
• Auteursrecht
• Workshops
• Privacy en persoonsgegevens

Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:

Betalingen

De klant dient de factuur van Margrietha fotografie te controleren op eventuele onjuistheden voordat deze wordt betaald. De klant dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn.

Fotosessies

Om de afspraak van de fotosessie vast te leggen dient het volledige bedrag van de fotosessie voorafgaand aan de fotosessie overgemaakt te worden. De afspraak is definitief zodra de factuur voor de fotosessie betaald is. Zolang er geen betaling heeft plaatsgevonden kan er een andere boeking tussendoor komen. In geval van annulering door de klant van de gemaakte afspraak voor de fotosessie, heeft de klant geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag, maar zal er een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Producten

Fotoproducten zoals afdrukken, canvassen, fotoboekjes, cadeaubonnen, enz. worden pas besteld bij de leverancier na ontvangst van de betaling. Wanneer fotoafdrukken, canvassen e.d. beschadigd ontvangen worden dient de klant dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan de fotografe. De fotografe werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale correcties en kleurbewerkingen. De leveranciers van fotoproducten zijn met grote zorg op kwaliteit geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechts zeer minimale kleurverschillen optreden. De fotografe is niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De kleur en helderheid van een niet gekalibreerd beeldscherm kan afwijken van een gekalibreerd beeldscherm, waardoor de klant op zijn/haar beeldscherm de kleur en/of helderheid van de foto’s anders kan ervaren. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.

Bestellingen

Na het plaatsen van een bestelling ontvang je een factuur voor je producten. De bestellingen worden na betaling binnen 3 weken afgerond en geleverd.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Auteursrecht van de foto’s

Het auteursrecht van de foto’s blijft ten alle tijden bij de fotografe. De klant geeft de fotografe bij het bevestigen van de afspraak toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinde op internet (zoals website, portfolio, blog, social media en andere websites) en in drukwerk (zoals folders e.d.). Hiervoor wordt geen vergoeding of restitutie gegeven. Wanneer de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van gezin/familie gebruikt worden op de website, blog, enz. zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken aan de fotografe.

Bij aanschaf van digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan bestanden voor commerciële of non-profit doeleinden te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.

Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotografe is het niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden.

Workshops

Voorafgaand aan de workshop ontvangt de klant informatie over de kosten van de workshop. Om de afspraak van de workshop vast te leggen dient het volledige bedrag voorafgaand aan de workshop overgemaakt te worden. De toedeling van de plaatsen is op volgorde van binnenkomst van betaling. De door Margrietha van Mastwijk georganiseerde workshops worden gegeven aan groepen van minimaal 6 personen.  Afhankelijk van het soort workshop kan dit aantal oplopen tot maximaal 10 personen. Margrietha van Mastwijk heeft ten alle tijden het recht om een workshop te annuleren. De deelnemers worden op de hoogte gesteld en de betalingen worden terug gestort. In geval van annulering van deelname aan de workshop door de klant, heeft de klant geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag, maar zal er gekeken worden of er op een ander moment een workshop gevolgd kan worden. De klant mag ook zelf op zoek gaan naar een plaatsvervanger. Informeer altijd even of de fotografe nog iemand weet, want soms is er een wachtlijst waarop mensen staan die graag deze plek zouden willen overnemen.

 Privacy & Persoonsgegevens

Margrietha Fotografie zal nooit persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden.